SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Mairie MacInnes: Orosay

MAIRIE MACINNES
"OROSAY"









 

 



Greentrax Recordings, 2001

MUSIKER

Mairie MacInnes: vocals, harmonies - Catherine-Ann MacPhee: backing vocals - Penny MacInnes: backing vocals - James MacKintosh: drums, percussion - Ewen Vernal: upright and electric bass - Tony McManus: 6-string acoustic guitar & baritone guitar - Ian MacInnes: scottish small pipes - Billy Jackson: harps, whistles - Mairi Campbell: fiddle, viola - Mats Melin: scottish step dance - Calum Malcolm: piano, keyboards

TITEL

1. uibhist nam neann arda 3:44 - 2. orra bhonna bhannagan 2:47 - 3. nighean chruinn donn 3:20 - 4. an aisling 5:01 - 5. an gaidhal 's a leannan (orain luaidh)/an fleasgaich ur leannain thu 3:22 - 6. orosay 3:58 - 7. laoidh an iasgair 3:14 - 8. puirt-a-beul 3:07 - 9. fagail bhornais 5:10 - 10. oran na cloiche 2:56 - 11. oran uibhist 3.22 - 12. carry me (across the ocean) 5:19

(total: 45:02)