SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Tannas: Suilean Dubh/Dark Eyes

TANNAS
"SUILEAN DUBH/DARK EYES"
 

 


Lochshore, 1999

MUSIKER

Amy Geddes: fiddles, vocals- Sandra McKay: vocals - Fred Morrison: pipes - David Scott: acoustic and bass guitars, bollywood stylings, bangalabs - Donald Shwa: loops, keyboards - Ian Murray: dums, percussoin - Mr Derek Star: tablas

TITEL

1. Suilean Dubh 4:03 - 2. Seallaibh Curaigh Eóghainn/The Lochaber Bedger 3:26 - 3. Andy's Saltire/Fear a Bhios Fada Gun Phosadh 4:10 - 4. Illean à i 6:02 - 5. Bi Falbh O' n Uinneig 3:26 - 6. 'S Toigh Leam Cruinneag Dhonn Nam Bo (Tribute to Na H'Oganaich 3:27 - 7. Catharsis/Haighaidh Ò/Lexy Macaskill 4:20 - 8. Air a' Ghille tha mo Rùn 4:29 - 9. Caitlin 4:22 - 10. Thoir Dhomh do Lamh/Ruidhleadh na Coilich Dhobba 5:28 - 11. Buain na Rainich 2:32