SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Mairi MacInnes: Tickettyboo

MAIRI MACINNES
"TICKETTYBOO"


mairimacinnes.com


 

 

 

Greentrax Recordings, 2002

MUSIKER

Mairi MacInnes: vocals - Wiliam Jackson: clarsach, whistles, keyboard, bohran - Tony MacManus: guitar, fiddle

TITEL

1. Dannsadh tu air mo ghluin 1:55 - 2. Hai a waa waa waa 2:07 - 3. Aon dha tri 2:53 - 4. Uiseag bheag dhearg 2:17 - 5. Cluinn an tairneanach 1:39 - 6. B'fhearr leam' bhith nam phiobaire 2:02 - 7. Tractar buidhe le rothan dubh 1:34 - 8. Calum Coinneanach 1:27 - 9.Maol Ruanaidh ghlinneachain 2:48 - 10. Na brogan ura 1:50 - 11. Leis an lurgainn 3:49 - 12. Ba mo leanabh ba 2:13 - 13. Bodach na nollaig 1:48 - 14. Ille bhig 1:55 - 15. Gealagh air falach fo'n sgleo 1:49 - 16. Botunnan mora 1:57 - 17. Na stocainean 2:44 - 18. Am piatan 2:20 - 19. Tic toc ars' an cloc 1:55 - 20. A' ghealach 3:15 - 21. Dannsaidh giomach ri crubag 2:10 - 22. Am bata smuid 1:59 - 23. An T- each bocaidh 3:00

(total: 52:13)